I. Kálmán, Die Csárdásfürstin, Silvia Varescu role, Warsaw, Palladium, Poland,

cond: Rafał Kłoczko, dir: Michał Znaniecki.